Golemo, K. (2017) “Muzyka w relacjach międzykulturowych”, Intercultural Relations, 1(1(1), pp. 197–218. doi: 10.12797/RM.01.2017.01.10.