Mariański, J. (2017) “Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy”, Intercultural Relations, 1(1(1), pp. 231–257. doi: 10.12797/RM.01.2017.01.12.