Łosiak-Pilch, J. (2022) “Emocje, kontekst sytuacyjny i poznanie społeczne”, Intercultural Relations, 6(1(11), pp. 11–22. doi: 10.12797/RM.01.2022.11.01.