Lis, A. and Rybkowski, R. (2022) “Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni”, Intercultural Relations, 6(1(11), pp. 41–60. doi: 10.12797/RM.01.2022.11.03.