Korporowicz, L. (2022) “Wielopoziomowy model emocji w strukturze osobowości kulturowej. Perspektywa kulturalistyczna”, Intercultural Relations, 6(1(11), pp. 81–86. doi: 10.12797/RM.01.2022.11.05.