Paleczny, T. (2019) “Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją”, Intercultural Relations, 3(1(5), pp. 11–33. doi: 10.12797/RM.01.2019.05.01.