Chrzanowska, J. (2019) “Spór o historię kontynentu i pochód do pojednania – Aborygeni w wielokulturowej Australii”, Intercultural Relations, 3(1(5), pp. 149–168. doi: 10.12797/RM.01.2019.05.06.