Grzymała-Moszczyńska, H. and Różańska-Mglej, M. (2019) “Komiks jako sposób radzenia sobie z traumą uchodźczą”, Intercultural Relations, 3(1(5), pp. 169–185. doi: 10.12797/RM.01.2019.05.07.