[1]
R. . Hołda, “„Nie ma potrzeby opisywać go szczegółowo” – o stroju krakowskim inaczej”, RM-IR, vol. 4, no. 1(7), pp. 189–194, Sep. 2020.