[1]
H. Grzymała-Moszczyńska and M. Różańska-Mglej, “Komiks jako sposób radzenia sobie z traumą uchodźczą”, RM-IR, vol. 3, no. 1(5), pp. 169–185, Jun. 2019.