Michalewski, T. . “Tożsamość Narodowa a Problem „polskości” I „śląskości” W twórczości Jana Goczoła”. Intercultural Relations, vol. 4, no. 1(7), Sept. 2020, pp. 9-25, doi:10.12797/RM.01.2020.07.01.