Konarski, W. “Język I Relacje międzykulturowe W kontekście Etnopolitycznym: Zarys Teoretyczny I Wybrana Egzemplifikacja”. Intercultural Relations, vol. 1, no. 1(1), May 2017, pp. 139-5, doi:10.12797/RM.01.2017.01.08.