Konarski, Wawrzyniec. “Język I Relacje międzykulturowe W kontekście Etnopolitycznym: Zarys Teoretyczny I Wybrana Egzemplifikacja”. Intercultural Relations 1, no. 1(1) (May 15, 2017): 139–159. Accessed February 24, 2024. https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/332.