1.
Korporowicz L. Wielopoziomowy model emocji w strukturze osobowoĊ›ci kulturowej. Perspektywa kulturalistyczna. RM-IR [Internet]. 2022 Jun. 10 [cited 2024 Feb. 25];6(1(11):81-6. Available from: https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/4630