1.
Paleczny T. Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją. RM-IR [Internet]. 2019 Jun. 3 [cited 2024 Feb. 25];3(1(5):11-33. Available from: https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/747