[1]
Krasnowolski, B. 2023. Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2022 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rocznik Krakowski. 89, (grudz. 2023), 155–168. DOI:https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.10.