(1)
Krasnowolski, B. Janusz Smólski (1929–2021): Wybitny Architekt-Konserwator. RK 2021, 87, 251-254.