(1)
Gałuszka, T. Założenie Klasztoru ojców dominikanów W Krakowie: Nota Do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej Z 1926 Roku. RK 2022, 88, 151-158.