(1)
Niemiec, D.; Olbrot, J. Gotyckie I Renesansowe Oraz Manierystyczne Kafle Piecowe Z Wystroju pieców Grzewczych Klasztoru Dominikanów W Krakowie. RK 2022, 88, 309-360.