(1)
Przybyło, J. W Odpowiedzi Na Recenzję Jak Badać Fotografię krakowską?. RK 2022, 88, 398-400.