Krasnowolski, B. (2021). Janusz Smólski (1929–2021): Wybitny architekt-konserwator. Rocznik Krakowski, 87, 251–254. https://doi.org/10.36123/RK.2021.87.19