Gałuszka, T. (2022). Założenie klasztoru ojców dominikanów w Krakowie: Nota do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej z 1926 roku. Rocznik Krakowski, 88, 151–158. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.07