Niemiec, D., & Olbrot, J. (2022). Gotyckie i renesansowe oraz manierystyczne kafle piecowe z wystroju pieców grzewczych klasztoru Dominikanów w Krakowie. Rocznik Krakowski, 88, 309–360. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.13