Przybyło, J. (2022). W odpowiedzi na recenzję Jak badać fotografię krakowską?. Rocznik Krakowski, 88, 398–400. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.20