Krasnowolski, B. (2023). Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2022 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rocznik Krakowski, 89, 155–168. https://doi.org/10.36123/RK.2023.89.10