Niemiec, Dariusz, i Jadwiga Olbrot. 2022. „Gotyckie I Renesansowe Oraz Manierystyczne Kafle Piecowe Z Wystroju pieców Grzewczych Klasztoru Dominikanów W Krakowie”. Rocznik Krakowski 88 (listopad):309-60. https://doi.org/10.36123/RK.2022.88.13.