Gałuszka, T. (2022) „Założenie klasztoru ojców dominikanów w Krakowie: Nota do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej z 1926 roku”, Rocznik Krakowski, 88, s. 151–158. doi: 10.36123/RK.2022.88.07.