Niemiec, D. i Olbrot, J. (2022) „Gotyckie i renesansowe oraz manierystyczne kafle piecowe z wystroju pieców grzewczych klasztoru Dominikanów w Krakowie”, Rocznik Krakowski, 88, s. 309–360. doi: 10.36123/RK.2022.88.13.