Przybyło, J. (2022) „W odpowiedzi na recenzję Jak badać fotografię krakowską?”, Rocznik Krakowski, 88, s. 398–400. doi: 10.36123/RK.2022.88.20.