Krasnowolski, B. (2023) „Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2022 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, Rocznik Krakowski, 89, s. 155–168. doi: 10.36123/RK.2023.89.10.