[1]
B. Krasnowolski, „Janusz Smólski (1929–2021): Wybitny architekt-konserwator”, RK, t. 87, s. 251–254, wrz. 2021.