[1]
D. Niemiec i J. Olbrot, „Gotyckie i renesansowe oraz manierystyczne kafle piecowe z wystroju pieców grzewczych klasztoru Dominikanów w Krakowie”, RK, t. 88, s. 309–360, lis. 2022.