[1]
J. Przybyło, „W odpowiedzi na recenzję Jak badać fotografię krakowską?”, RK, t. 88, s. 398–400, lis. 2022.