Krasnowolski, B. „Janusz Smólski (1929–2021): Wybitny Architekt-Konserwator”. Rocznik Krakowski, t. 87, wrzesień 2021, s. 251-4, doi:10.36123/RK.2021.87.19.