Gałuszka, T. „Założenie Klasztoru ojców dominikanów W Krakowie: Nota Do artykułu Zofii Kozłowskiej-Budkowej Z 1926 Roku”. Rocznik Krakowski, t. 88, listopad 2022, s. 151-8, doi:10.36123/RK.2022.88.07.