Niemiec, D., i J. Olbrot. „Gotyckie I Renesansowe Oraz Manierystyczne Kafle Piecowe Z Wystroju pieców Grzewczych Klasztoru Dominikanów W Krakowie”. Rocznik Krakowski, t. 88, listopad 2022, s. 309-60, doi:10.36123/RK.2022.88.13.