Przybyło, J. „W Odpowiedzi Na Recenzję Jak Badać Fotografię krakowską?”. Rocznik Krakowski, t. 88, listopad 2022, s. 398-00, doi:10.36123/RK.2022.88.20.