Krasnowolski, B. „Prace Konserwatorskie W Krakowie W Roku 2022 Dofinansowane Ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”. Rocznik Krakowski, t. 89, grudzień 2023, s. 155-68, doi:10.36123/RK.2023.89.10.