Niemiec, Dariusz, i Jadwiga Olbrot. „Gotyckie I Renesansowe Oraz Manierystyczne Kafle Piecowe Z Wystroju pieców Grzewczych Klasztoru Dominikanów W Krakowie”. Rocznik Krakowski 88 (listopad 22, 2022): 309–360. Udostępniono maj 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/rocznikkrakowski/article/view/5436.