(1)
Zięba, A. A. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny W świetle dokumentów Polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych I Oświecenia Publicznego Z Lipca 1939 R. RocznikRuskiejBursy 2021, 16, 23-42.