(1)
Ksenycz, P. I Believed: A Few Words about the Book Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej I Karpatorusinów by Paul Robert Magocsi. RocznikRuskiejBursy 2022, 18, 195-201.