Zięba, A. A. (2021). Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w świetle dokumentów polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z lipca 1939 r. Rocznik Ruskiej Bursy, 16, 23–42. https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.01