Nowak, D. (2021). Architektura cerkiewna na Łemkowynie w dwudziestoleciu międzywojennym. Rocznik Ruskiej Bursy, 16, 135–153. https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.03