Ksenycz, P. (2022). I Believed: A Few Words about the Book Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów by Paul Robert Magocsi. Rocznik Ruskiej Bursy, 18, 195–201. https://doi.org/10.12797/RRB.18.2022.18.07