Małecka-Nowak, N. (2023). 2023 – the Year of Jerzy Nowosielski. Rocznik Ruskiej Bursy, 19, 391–400. https://doi.org/10.12797/RRB.19.2023.19.12