Ksenycz, Paweł. 2022. “I Believed: A Few Words about the Book Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej I Karpatorusinów by Paul Robert Magocsi”. Rocznik Ruskiej Bursy 18 (December):195-201. https://doi.org/10.12797/RRB.18.2022.18.07.