Zięba, A. A. (2021) “Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w świetle dokumentów polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z lipca 1939 r”., Rocznik Ruskiej Bursy, 16, pp. 23–42. doi: 10.12797/RRB.16.2020.16.01.