Горбаль, Б. (2020) “Sącz as a Center of Western Lemko Region”, Rocznik Ruskiej Bursy, 16, pp. 45–134. doi: 10.12797/RRB.16.2020.16.02.