Nowak, D. (2021) “Architektura cerkiewna na Łemkowynie w dwudziestoleciu międzywojennym”, Rocznik Ruskiej Bursy, 16, pp. 135–153. doi: 10.12797/RRB.16.2020.16.03.