Kruszniewska, J. (2022) “A Transparent Presence? Jewish‑Lemko Relations in the Grybów Region: A Contribution to Research”, Rocznik Ruskiej Bursy, 18, pp. 101–118. doi: 10.12797/RRB.18.2022.18.03.